Dịch vụ bcd

Chuyên cung cấp sỉ & lẻ hạt giống Đu đủ vỏ vàng F1 Thailan (Giống mới, trái nhiều màu vàng đẹp và cho năng suất rất cao). Cty đang cần tìm nhà phân phối trên cả Nước. Cty Ngọc Đỉnh có giao hàng khu vực Miền Trung & Miền Bắc…

Chuyên cung cấp sỉ & lẻ hạt giống Đu đủ vỏ vàng F1 Thailan (Giống mới, trái nhiều màu vàng đẹp và cho năng suất rất cao). Cty đang cần tìm nhà phân phối trên cả Nước. Cty Ngọc Đỉnh có giao hàng khu vực Miền Trung & Miền Bắc…

Chuyên cung cấp sỉ & lẻ hạt giống Đu đủ vỏ vàng F1 Thailan (Giống mới, trái nhiều màu vàng đẹp và cho năng suất rất cao). Cty đang cần tìm nhà phân phối trên cả Nước. Cty Ngọc Đỉnh có giao hàng khu vực Miền Trung & Miền Bắc…

Chuyên cung cấp sỉ & lẻ hạt giống Đu đủ vỏ vàng F1 Thailan (Giống mới, trái nhiều màu vàng đẹp và cho năng suất rất cao). Cty đang cần tìm nhà phân phối trên cả Nước. Cty Ngọc Đỉnh có giao hàng khu vực Miền Trung & Miền Bắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *